Firma powstała w roku 2003. Początkowo działalność gospodarcza prowadzona była dwukierunkowo.
Obejmowała doradztwo techniczne w zakresie wykorzystywania energii w budownictwie
mieszkaniowym, jak również wykonawstwo robót drogowych na osiedlach mieszkaniowych
i na drogach publicznych.

W roku 2004 działalność rozszerzono o wykonawstwo robót termomodernizycyjnych
i prac hydroizolacyjnych w nowopowstających inwestycjach oraz w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych już istniejących w oparciu o własne projekty modernizacji obiektów.

W kolejnych latach firma wkroczyła na rynek polski z szerokim wachlarzem usług ogólnobudowlanych,
począwszy od robót wykończeniowych wewnątrz budynków poprzez prace zewnętrzne elewacyjne
i kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym realizację projektów terenów zielonych.

Następną płaszczyzną związaną z budownictwie na której odnieśliśmy sukces w nowej dla siebie
dziedzinie, było wznoszenie budynków.

W roku 2007 podjęto decyzję o przekształceniu rodzinnej firmy budowlanej w przedsiębiorstwo pod
nazwą TECHSYSTEM GGB Sp. z o.o. poszerzając liczbę wspólników i członków kadry
inżynieryjno-technicznej. Nowopowstałe przedsiębiorstwo przejęło wszelkie zobowiązania związane
z prowadzeniem dotychczasowej działalności budowlanej.

Jesteśmy firmą cenioną na rynku polskim. Naszym atutem jest wysoka jakość wykonywanych robót.
Prawidłowa koordynacja i organizacja powierzonych nam zadań gwarantuje terminowe wykonanie
prac.

Nasze porady dotyczące rozwiązywania problemów technicznych powstających podczas trwania prac
budowlanych spotykają się z ogólnym uznaniem zarówno wśród nadzoru inwestorskiego budów,
jak i wśród projektantów.

Otwartość naszej firmy na wszelkie nowinki techniczne i technologiczne skutkuje nie tylko
podniesieniem standardu jakości wykonywanych robót, ale również zwiększeniem wydajności pracy.