Wysoka jakość wykonywanych robót. Prawidłowa koordynacja i organizacja powierzonych nam zadań gwarantuje terminowe zakończenie prac.
Osiedle Kaskada na Woli Osiedle Wilga VII Melody House
Budynek Mieszkalny
Morskie OKO
Dywizjonu 303 Perła Mokotowa
Nowa Rezydencja Królowej
Marysieńki - Etap III
Nowa Rezydencja Królowej
Marysieńki - Etap IV
Nowa Rezydencja Królowej
Marysieńki - Etap IX