KAZIMIERZOWSKA RESIDENCE

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa "Kazimierzowska 43"

Lokalizacja:
Warszawa

Zakres robót :
- uszczelnienie dylatacji budynku;
- wymiana i uszczelnienie korytek odwaniających;
designed by gryzaj