TECHSYSTEM GGB Sp. z o.o. Sp. K.

NIP:
951-243-90-28
REGON:
367135431
biuro:
02-169 Warszawa,
ul. Czardasza 12/2
tel./fax:
+48 22 609 62 00
e-mail:
ggb@tggb.pl