PERŁA MOKOTOWA - Budynek apartamentowy

Inwestor:
Investycje-NPLT Sp. z o.o.

Lokalizacja:
Warszawa

Zakres robót:
- roboty hydroizolacyjne;
- roboty ziemne;
- zagospodarowanie terenu ;
- DFA;
designed by gryzaj