Przedszkola nr 158

Inwestor:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Lokalizacja:
Warszawa Rembertów

Zakres robót:
Zagospodarowanie terenu:
- roboty żelbetowe
- roboty ziemne
- montaż elementów infrastruktury sportowej
designed by gryzaj